Realitná činnosť

  • sprostredkovanie predaja a kúpy bytov, rodinných domov,  stavebných pozemkov,  obchodných priestorov, polyfunkčných budov, skladových a výrobných priestorov, garáží a objektov na individuálnu či skupinovú rekreáciu.
  • sprostredkovanie nájmu a prenájmu bytov, rodinných domov, obchodných priestorov, polyfunkčných budov, skladových a výrobných priestorov, garáží a objektov na individuálnu či skupinovú rekreáciu.

Sprostredkovanie predaja, kúpy, či prenájmu nehnuteľnosti realizujeme na základe sprostredkovateľskej zmluvy, ktorá môže byť v závislosti na požiadavke klienta exkluzívna, alebo neexkluzívna.

Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom (ZEP), prostredníctvom ktorého vieme svojim klientom ušetriť nielen čas ale aj financie. Ušetrené financie spočívajú najmä v 50% úspore na správnom poplatku, čo v praxi znamená, že za návrh na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností sa platí poplatok vo výške 33,- EUR a nie 66,- EUR, a v prípade návrhu na zrýchlené konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností sa platí poplatok  vo výške 130,- EUR namiesto 265,50 EUR.

Správa nehnuteľností

Zabezpečujeme kompletné poradenstvo ohľadom správy, riadenia a údržby  nehnuteľnosti, ohľadom výberu spôsobu správy nehnuteľností, ako aj pri samotnom výbere správcovskej spoločnosti, či pri kreácii s fungovaní spoločenstva vlastníkov.

Prostredníctvom partnerských advokátskych kancelárií vieme zabezpečiť aj správu majetku našich klientom advokátom.

Kompletný právny servis

Cez sieť spolupracujúcich advokátskych kancelárií, notárskych a exekútorských úradov zabezpečíme pre klienta ich zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi. Ďalej tiež spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch (zhotovenie kúpnych zmlúv, príp. zmlúv o budúcich zmluvách, nájomných, darovacích zmlúv…), spracúvanie právnych rozborov ako aj ďalšie formy právneho poradenstva, či právnej pomoci, vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí a osvedčovanie právne významných skutočností.

V prípade záujmu zabezpečíme pre klienta autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľnosti  advokátom, čo znamená, že na jednom mieste, jednoducho, rýchlo a bezpečne vybavíte prevod (t. j. predaj, kúpu, darovanie, zámenu) nehnuteľnosti, čím  sa pre klienta ušetrí čas a peniaze za úradne osvedčovanie podpisov a tiež sa skracuje lehota na rozhodnutie o návrhu na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností z 30 na 20 dní.

Zaručený elektronický podpis​

Naša spoločnosť, ako aj niektorí spolupracujúci partneri  pri svojej činnosti používajú zaručený elektronický podpis (ZEP), čo má za následok nemalú úsporu klienta tak po stránke časovej, ako aj po stránke finančnej.

Konkrétne výhody zaručeného elektronického podpisu spočívajú v prípade:

  • obchodného registra v tom, že sa všetky poplatky znižujú na polovicu, výpis z obchodného registra v elektronickej podobe je spoplatnený sumou iba  vo výške 0,33 a nemalé finančné prostriedky šetrí aj  minimalizovanie počtu príloh k jednotlivým návrhom, ktoré musia mať úradne osvedčený podpis. Tu je rovnako dôležité poznamenať, že cestou elektronickej komunikácie sa  nepomerne skracuje doba vybavovania konkrétnych požiadaviek klientov a eliminuje sa čas trávený na úradoch.
  • katastra nehnuteľností v tom, že návrhy na vklad do katastra nehnuteľností podpísané zaručeným elektronickým podpisom znižujú správne poplatky o polovicu

Použitie zaručeného elektronického podpisu vieme ďalej zabezpečiť aj pri komunikácii klienta so  súdmi Slovenskej republiky, Daňovým riaditeľstvom, Colným riaditeľstvom SR, a inými orgánmi, ktoré  oznámili adresu e-podateľne.

Sprostredkovateľská činnosť vrámci stavebníctva

V rozsahu našej činnosti a v spolupráci s dlhoročnými obchodnými partnermi poskytujeme, za zvýhodnených podmienok, pre záujemcov kompletné poradenstvo a sprostredkovanie služieb vo všetkých oblastiach súvisiacich s nehnuteľnosťami, najmä v oblasti stavebníctva, úpravy interiérov, exteriérov, prerábky bytových jadier, ako aj kompletných rekonštrukcií bytov a domov v zmysle objektívne zrealizovateľných predstáv a požiadaviek klienta.

Samotní klienti našej realitnej kancelárie (pri predaji, kúpe, nájmu, prenájmu nehnuteľnosti cez našu realitnú kanceláriu) majú možnosť získať extra výhody pri spolupráci a objednaní si služieb od našich obchodných partnerov.

Reklamná činnosť​

V zmysle požiadaviek a potrieb klienta spropagujeme jeho nehnuteľnosť cestou prezentácie na internete, v tlači, na autách, ako aj  pomocou iných médií, rovnako tak ponúkame prípravu krátkodobého aj  dlhodobého marketingového plánu ohľadom  nehnuteľností klienta.

Compare listings

Compare