V rámci našej realitnej činnosti poskytujeme

V rámci našej realitnej činnosti poskytujeme
Pre klientov, ktorí majú záujem predať alebo prenajať svoju nehnuteľnosť poskytujeme

Pre klientov, ktorí majú záujem predať alebo prenajať svoju nehnuteľnosť poskytujeme

Pre klientov, ktorí majú záujem o kúpu, či nájom nehnuteľnosti poskytujeme
Pre klientov, ktorí majú záujem o kúpu, či nájom nehnuteľnosti poskytujeme
Vyššie uvedeným naše služby v rámci realitnej činnosti len začínajú...


...a ďalej pokračujú
Sprostredkovanie predaja, kúpy, či prenájmu nehnuteľnosti realizujeme na základe sprostredkovateľskej zmluvy, ktorá môže byť v závislosti na požiadavke klienta exkluzívna, alebo neexkluzívna.

Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom (ZEP), prostredníctvom ktorého vieme svojim klientom ušetriť nielen čas ale aj financie. Ušetrené financie spočívajú najmä v 50% úspore na správnom poplatku, čo v praxi znamená, že za návrh na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností sa platí poplatok vo výške 33,- EUR a nie 66,- EUR, a v prípade návrhu na zrýchlené konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností sa platí poplatok  vo výške 130,- EUR namiesto 265,50 EUR.
sprostredkovanie predaja a kúpy bytov, rodinných domov,  stavebných pozemkov,  obchodných priestorov, polyfunkčných budov, skladových a výrobných priestorov, garáží a objektov na individuálnu či skupinovú rekreáciu.
sprostredkovanie nájmu a prenájmu bytov, rodinných domov, obchodných priestorov, polyfunkčných budov, skladových a výrobných priestorov, garáží a objektov na individuálnu či skupinovú rekreáciu.
bezodplatnú obhliadku a nafotenie nehnuteľnosti
vyčerpávajúce vypracovanie ponuky nehnuteľnosti
bezodplatné spropagovanie a následné  cielené propagovanie nehnuteľnosti na  internete, v tlači, ako aj  pomocou iných médií
kompletný právny servis  a právne poradenstvo vrátane zastupovania pred príslušnou správou katastra (zhotovenie kúpnych zmlúv, príp. zmlúv o budúcich zmluvách, návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, nájomných zmlúv a s tým súvisiacich dokumentov...)
aktívnu a individuálnu pomoc pri vyhľadaní vhodnej nehnuteľnosti podľa požiadaviek klienta.
bezplatné inzerovanie ich požiadaviek a záujmu ohľadom kúpy, či nájmu nehnuteľnosti.
kompletný právny servis  a právne poradenstvo
obstaraním potrebných podkladov z katastra nehnuteľností
obstaraním znaleckých posudkov k nehnuteľnostiam
zabezpečením ocenenia nehnuteľností
poradenstvom v oblasti financovania nehnuteľnosti
poradenstvom v oblasti poistenia nehnuteľnosti
Spolupracujeme
AMW Deeon s. r. o.